قوانین گارانتی

گارانتی مبلمان اداری مدیران صنعت

شرکت مدیران صنعت، محصول شما را در صورت استفاده صحیح با شرایط زیر ضمانت می‌کند:

مدیران صنعت تمامی محصولات خود را از تاریخ فروش به مدت مندرج بر روی کارت، ضمانت می نماید.

– هرگونه ضمانت و خدمات در محل شرکت مدیران صنعت انجام می‌گردد.

– همراه داشتن شماره فاکتور و کارت ضمانت متصل به محصول الزامی می باشد.

– جک و چرخ از قطعات مصرفی می باشد و از تاریخ فاکتور به مدت یک سال ضمانت می گردد.

موارد زیر شامل ضمانت نمی گردد :

– هرگونه خرابی ناشی از استفاده نامناسب یا تغییر در ساختار محصول

– هر گونه خرابی مربوط به روکش اعم از پارگی، زدگی، خط و خش و حمل و نقل نامناسب با خودرو غیر استاندارد

– استفاده از گارانتی در طول مدت ضمانت فقط یک بار قابل انجام می باشد.

– لازم به ذکر است خرابی مربوط به قطعات تعمیر می گردد و قطعه تعویض نمی شود.

و به جهت خدمات دهی بهتر آخرین تغییرات ضمانت نامه محصولات در سایت مدیران صنعت (منو شرایط گارانتی) قابل رویت می باشد.

محصولات بدون کارت ضمانت مدیران صنعت فاقد گارانتی می باشند.