در حال نمایش 13 نتیجه

کانتر اداری

اولین قدم برای انتخاب یک کانتر اداری خوب و مناسب تعیین فضای کار خواهد بود. پس اندازه‌گیری فضای کار یکی از مهم‌ترین نکات محسوب می‌شود. میزهای بزرگ همیشه بهترین گزینه برای انتخاب نیستند. گاهی انتخاب میز کانتر کوچک یا متوسط می‌تواند سبب صرفه‌جویی در زمان منشی یا مسئول پذیرش شود و کارایی را افزایش دهد. حتما به خاطر داشته باشید، فضای مناسب برای فایل اداری، کشو، کمد یا وسایل مورد نیاز دیگر را نیز در نظر بگیرید. ابعاد صندلی نیز باید با توجه به کانتر انتخاب شود که سبب اشغال فضا و مانع عبور و مرور کارمندان نباشد.

بهتر است با توجه به مدل چیدمان قسمت پذیرش و معماری آن کانتر اداری انتخاب شود که از فضای موجود حداکثر استفاده و بهره‌وری به عمل آید. مدل کانتر مستقیم، دایره شکل، L یا U شکل بیشترین طرفداران را در میان کانترها دارند که فضای مورد نیاز را در اختیار کارمندان قرار می دهد.